تشخیص کیفی HLA-B52

تشخیص کیفی HLA-B52

تشخیص کیفی HLA-B52

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۵:۲۶ ۰ نظر  بازدید

محتوای کیت:

Quantity Content Color tube
500μl B52Mix Green
100μl B52Positive control Red
100μl B52 Negative control Colorless

ویژگیهای تکنیکی کلی کیت:

تکنولوژی PCR
نوع بررسی کیفی
توالی هدف 52011,52012*B
حساسیت حداقل 5ng/μl
اختصاصیت تشخیص 100%
حساسیت تشخیص 95%
نوع نمونه خون تام
ذخیره 20°C ± 5-
دستگاههای مناسب Thermal Cycler

جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید


دیدگاه خود را بیان کنید