تشخیص کیفی HLA-B5

تشخیص کیفی HLA-B5

تشخیص کیفی HLA-B5

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۵:۳۴ ۰ نظر  بازدید

محتوای کیت:

Quantity Content Color tube
500μl B5Mix Green
100μl B5Positive control Red
100μl B5 Negative control Colorless

ویژگیهای تکنیکی کلی کیت:

تکنولوژی PCR
نوع بررسی کیفی
توالی هدف ,B*5105-5105,51v,B51GAC,52011,52012
حساسیت حداقل 5ng/μl
اختصاصیت تشخیص 100%
حساسیت تشخیص 95%
نوع نمونه خون تام
ذخیره 20°C ± 5-
دستگاههای مناسب Thermal Cycler

جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید


دیدگاه خود را بیان کنید