شناسایی ژنوتیپ 844A/G- ژن PAI-1

شناسایی ژنوتیپ 844A/G- ژن PAI-1

شناسایی ژنوتیپ 844A/G- ژن PAI-1

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۶ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید