شناسایی ژنوتیپ 844A/G- ژن PAI-1

شناسایی ژنوتیپ 844A/G- ژن PAI-1

شناسایی ژنوتیپ 844A/G- ژن PAI-1

جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۶ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید