شناسایی جهش فاکتور 2 پروترومبین (G20210A)

شناسایی جهش فاکتور 2 پروترومبین (G20210A)

شناسایی جهش فاکتور 2 پروترومبین (G20210A)

جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۰ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید