شناسایی جهش فاکتور 2 پروترومبین (G20210A)

شناسایی جهش فاکتور 2 پروترومبین (G20210A)

شناسایی جهش فاکتور 2 پروترومبین (G20210A)

یک‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۰ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید