آموزش و پشتیبانی کیت‌های مولکولی

آموزش و پشتیبانی کیت‌های مولکولی,آموزش و پشتیبانی,کیت‌های مولکولی,Molecular,molecular testing, پشتیبانی,HLA,MTHFR,PAI-1,CALR,EGFR,HFE,MEFV,FMF,HPA-1a/1b,G20210A,G1691A,JAK2,V617F,V617I,C677T,A1298C,H63D

شرکت ویراژن ایده پارت

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۷:۲۹ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید