مشاوره و راه‌اندازی بخش ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک در آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی

مشاوره و راه‌اندازی بخش ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک,مشاوره و راه‌اندازی ,بخش ژنتیک مولکولی,سیتوژنتیک,PCR,electrophoresis,الکتروفورز,Real-time,ژل داک,پاور ساپلای,آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی,پاتوبیولوژی,آزمایشگاه

شرکت ویراژن ایده پارت

جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵:۵۹ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید