نصب‌دستگاه‌های‌بخش‌مولکولی

نصب دستگاه‌های بخش مولکولی,مولکولی,بخش مولکولی,دستگاه PCR,Real-time,الکتروفورز,ژل داک,power supply

شرکت ویراژن ایده پارت

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۵:۵۵ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید