شناسایی‌جهشR761HوE148Q ژن FMF) MEFV)

شناسایی جهش R761H و E148Q ژن FMF) MEFV),جهش R761H و E148Q,جهش R761H و E148Q ژن MEFV,R761H ,E148Q ,(FMF),(FMF) یا تب مدیترانه‌ای فامیلی,تب مدیترانه‌ای خانوادگی,ژن MEFV,MEFV,جهش R761H,جهش E148Q

شرکت ویراژن ایده پارت

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۰۰:۱۳ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید