شناسایی ژنوتیپ HPA-1a/1b

شناسایی ژنوتیپ HPA-1a/1b , ژنوتیپ HPA-1a/1b,ژنوتیپ ,HPA-1a/1b,HPA,کیت تشخیص مولکولی,PCR,Real-time

شرکت ویراژن ایده پارت

یک‌شنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۴ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید