شناسایی جهش نوع 1 ژن CALR

شناسایی جهش نوع1و2ژن CALR,جهش نوع1 و 2 ,شناسایی جهش,ژن CALR,ژن,کیت تشخیص مولکولی,آزمایشگاهی,پزشکی,CALR,جهش نوع1 و 2 ژن CALR,ژن کالرتیکولین, L367fs*46 or type 1 mutation,PCR,Real time PCR,الکتروفورز,جهش,MUTATION,L367fs*46

شرکت ویراژن ایده پارت

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۰۰:۱۱ ۰ نظر  بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید