شناسایی‌جهش1298(A1298C) ژن MTHFR

شناسایی جهش 1298 (A1298C) ژن MTHFR,شناسایی جهش,جهش 1298 (A1298C),جهش 1298 (A1298C) ژن MTHFR,ژن MTHFR,MTHFR,ژن,کیت تشخیص مولکولی

شرکت ویراژن ایده پارت

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۲۲:۱۵ ۰ نظر  بازدید

کیت Real-Time PCR شناسایی جهش A1298C ژن MTHFR

مناسب برای دستگاه Real-Time ABI

Version 1.2

 1. محتوای کیت:

Color tube

Content

Quantity

Green

MT1298-N Mix

400 μl

Blue

MT1298-M Mix

400 μl

Yellow

MT1298-Hetero Control

60 μl

Colorless

Molecular Grade Water

 1. ویژگیهای تکنیکی کیت

تکنولوژی

Real-Time PCR

نوع بررسی

کیفی

توالی هدف

جهش A1298C ژن MTHFR

حساسیت

حداقل 5 ng/µl

اختصاصیت تشخیص

100%

حساسیت تشخیص

100%

ارزیابی ژنوتیپ

A/A-Wild

A/C- Heterozygote

C/C- Mutant Homozygote

نوع نمونه

خون تام

ذخیره

-20°C ± 5

دستگاههای مناسب

ABI

کانال تشخیصی مورد نیاز

Green or FAM

 1. نگهداری کیت:

تمامی ویال های کیت باید در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شوند و در این دما تا زمان انقضاء کیت پایدارند. از ذوب و فریز کردن بیش از 3 بار معرفها خوداری شود. در صورتیکه از کیت گهگاهی استفاده میشود بهتر است در زمان انجام اولین تست تمامی معرفها در ویال های مجزا استریل و نشانه گذاری شده دیگر متناسب با مصرف تقسیم شوند تا از ذوب و فریز چند باره جلوگیری شود.

 1. دو ویال یکی برای شناسایی الل طبیعی (MT1298-N Mix) و دیگری برای شناسایی الل جهش یافته (MT1298-M Mix) وجود دارد. ابتدا آنها را از جعبه کیت خارج کرده و در درون ظرف یخ در دمای اتاق قرار دهید تا کاملا ذوب گردد. همچنین یک کنترل هتروزیگوت (MT1298-Hetero Control) نیز در کیت وجود دارد که آن را نیز در ظرف یخ در دمای اتاق قرار میدهیم تا کاملا ذوب گردد.
 2. پس از ذوب کامل هر سه ویال، آنها را به آرامی سروته کرده تا مخلوط شوند و سپس مختصرا Spin نمایید.
 3. برای هر بیمار دو تیوب مجزا در نظر گرفته میشود. یکی از تیوب ها با حرف N و دیگری با حرف M در کنار نام بیمار نشانه گذاری میشود.همچنین یک تیوب کنترل برای الل نرمال و یک تیوب کنترل برای الل جهش یافته آماده و به طور مناسبی نشانه گذاری میشود.
 4. درون تمامی تیوب های که قرار است الل طبیعی را شناسایی نماید، 15 میکرولیتر از محتویات ویال MT1298-N Mix می ریزید. همچنین به درون تمامی تیوب های که قرار است الل جهش یافته را شناسایی نماید، 15 میکرولیتر از محتویات ویال MT1298-M Mix اضافه نماید.
 5. سپس 5 میکرولیتر از DNA ژنومی بیمار استخراج شده به طور مجزا به تیوب N و M مشخص شده همان بیمار اضافه میشود. این عمل برای کنترل N و M با استفاده از DNA موجود در ویال MT1298-Hetero Control نیز انجام می گیرد. در صورت داشتن چندین بیمار ، دو استریپ 8 تایی آماده و یکی را برای شناسایی الل طبیعی و دیگری برای شناسایی الل جهش یافته استفاده شود.
 6. بعد از گذاشتن کپ ، و Spin تیوب ها ، تیوب ها در دستگاه Real Time PCR بار گذاری شده و برنامه زیر اجراء میشود:

For StepOne Real-Time instrument:

Experiment Type: Quantitation - Comparative Cт (ΔΔCт)

Reagent Type: SYBR Green

Rap Speed Type: Standard

Define Targets:

Target Name

Reporter

Quencher

MT1298-N

SYBR

None

MT1298-M

SYBR

None

Passive reference: ROX

Denaturation: 95ºC (15 min) x 1 cycle

Cycling: 95ºC (20s), 66ºC (60s) (Data Collection)( SYBR), x 35 cycles

 1. تفسیر نتایج:

توجه 1: تفسیر نتایج واکنش الل طبیعی و یا جهش یافته نمونه بیمار در مقایسه با نتایج واکنش تیوب های کنترل منفی و مثبت تعیین می گردد.

توجه 2: تفسیر نتایج بر اساس Amplification Plot پس از قرادهی Threshold بالاتر از سیگنال تولیدی واکنش کنترل منفی میکس طبیعی و جهش یافته انجام می گیرد.

الف- ژنوتیپ هموزیگوت طبیعی یا Wild-type : به فردی ژنوتیپ Wild اطلاق میشود که در تیوب حاوی میکس الل طبیعی دارای سیگنال تولیدی مشابه با میکس طبیعی کنترل مثبت بوده در حالیکه در تیوب حاوی میکس الل جهش یافته فاقد سیگنال تولیدی (مشابه با واکنش کنترل منفی ) است (شکل 1) .

شکل -1

 • ژنوتیپ هتروزیگوت یا Heterozygote: به فردی ژنوتیپ Heterozygote اطلاق میشود که هم در تیوب میکس الل طبیعی و هم در تیوب میکس الل جهش یافته دارای سیگنال تولیدی مشابه با میکس طبیعی و جهش یافته کنترل مثبت باشد.

 • ژنوتیپ هموزیگوت جهش یافته یا Mutant Homozygote : به فردی ژنوتیپ Homozygote موتانت اطلاق میشود که در تیوب میکس الل طبیعی فاقد سیگنال تولیدی (مشابه با واکنش کنترل منفی ) بوده در حالیکه در تیوب حاوی میکس الل جهش یافته دارای سیگنال تولیدی مشابه با میکس جهش یافته کنترل مثبت می باشد (شکل 2).

شکل -2

د- آزمایش غیر معتبر: زمانیکه پیک تکثیر و تولید سیگنال در هیچ یک از میکروتیوب های حاوی میکس طبیعی و جهش یافته نمونه بیمار مشاهده نگردد، آزمایش معتبر نبوده و باید مجددا تکرار شود.


دیدگاه خود را بیان کنید