شرکت ویراژن ایده پارت (VIP)

اخبار روز

اخبار روز

اخبار

تولید کیت‌های آزمایشگاهی

متخصصان یزدی با تولید کیت‌های آزمایشگاهی، انواع بیماری‌های به خصوص سرطان، تعیین جنسیت جنین و آزمایشگاه‌های قبل از تولد را تشخیص می‌دهند.

۱۵:۲۵
۴ / ۷ / ۱۳۹۷

ساخت کیت‌های تشخیصی مولکولی در دست اقدام

رئیس مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ساخت کیت‌های آزمایشگاهی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این مرکز تحقیقاتی ساخت کیت‌های آزمایشگاهی در حالی در دست اقدام است

۱۶:۴۸
۱۸ / ۶ / ۱۳۹۷

سایت با موفقیت راه اندازی شد

سایت با موفقیت راه اندازی شد

۱۲:۰۵
۱۸ / ۶ / ۱۳۹۷